Rošt 300x1000mm
Odporovo zváraný, pozinkovaný rošt SP 230-34/38-3.
Pochôdzny typ roštu, vhodný ako výplň do konštrukcii terás, balkónov či schodísk a čistiacich rohoží. Slúži aj na prekrytie kanálov a šácht.

celý popis >

DOSTUPNOSŤ: skladom
20,24 € s DPH / 1 ks
(hmotnosť: 1 ks / 6,60 kg)

Popis produktu:

Nosnú konštrukciu roštov tvoria oceľové pásy, ich vzájomnú polohu a stabilitu zaisťujú rozperné prúty. Rozperné prúty sú vyrobené z ťahaného krúteného drôtu. Okrem zaistenia polohy a stability nosných pásov, slúžia rozperné prúty k čiastočné rozdeleniu zaťaženia na nosné pásy zvonku zaťažovacej plochy. Odporovo zváraný rošt- SP Nosný pás 30x3mm Rozteč nosných pásov 34,33mm Rozteč rozperných prútov 38,1mm Lemovací pás 30x3mm

Montáž schodiskových stupňov:

Pri montáži je nutné overiť, či medzi bočnou doskou schodiskového stupňa a schodnicou nie je vplyvom tolerancií týchto konštrukcií príliš veľká vôľa. Ak áno, je nutné túto vôľu vymedziť dištančnými podložkami pred priskrutkovaním schodiskových stupňov ku schodnici. Týmto sa zamedzí poškodeniu zvarov schodiskových stupňov.