Klince

Klinec je kovový výrobok na jednoduché a rýchle spájanie súčastí z mäkkého materiálu (dreva, kože, papiera, plastu). Využíva sa pružnosť spájaného materiálu, ktorá udržiava zatlčený klinec v diere. Klinec sa skladá z drieku (prierezu kruhového, štvorhranného, trojhranného), ktorý je valcovitý, ihlanovitý alebo hranolovitý. klinec má na jednom konci hrot alebo klin a na druhom hlavu (prírubové rozšírenie). Existujú však aj tupé klince, resp. klince bez hlavy. Niekedy sú klince špirálovito skrútené (do skrutkovice), alebo s vytvorenými zárezmi a hrotmi. Zásadným rozdielom oproti inému spojovaciemu materiálu je, že klinec sa zatĺka, čiže úderom na rozšírenú časť sa postupne ostrou časťou zabodáva do spájaného materiálu. Na zatĺkanie sa používa kladivo, alebo elektrické resp. pneumatické náradie - klincovačka, spinkovačka, nastreľovačka. Klincové spojenie je nerozoberateľné (ťažko rozoberateľné). Klince sa vyrábajú z ocele, medi, mosadze, hliníka, antikora.


Klince - vyberte si podkategóriu

Produkty v sekcii: Klince